Ewa Habuda

radca prawny

Opis pod zdjęciem
[Więcej >>>]

Zadaj pytanie!

Uczestnicy procesu inwestycyjnego w budownictwie

Ewa Habuda31 maja 2019Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie po krótce przedstawię poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie. Celowo używam tutaj słowa „uczestnicy”, a nie „strony”. Pamiętaj, że zakres podmiotowy stron będzie kształtował się inaczej w zależności od tego czy mamy do czynienia z postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę czy też z postępowaniem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub ze zniesieniem współwłasności.

Natomiast zakres podmiotowy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego nie ulega zmianie. Są to te podmioty, które aktywnie uczestniczą w poszczególnych etapach inwestycji.

Inwestor

Prawa i obowiązki inwestora procesu inwestycyjno-budowlanego różnią się w zależności od tego, na jakim etapie postępowania znajduje się inwestycja.

Na samym początku inwestor powinien opracować program inwestycji. Program ten powinien obejmować odpowiedzi na szereg pytań związanych nie tylko z samą inwestycją ale również z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa inwestora oraz jego planami rozwoju.

Kiedy inwestor przeanalizuje już wszystkie czynniki związane z aktualnym i przyszłym stanem jego firmy, powinien przeanalizować te aspekty, które bezpośrednio wiążą się  z przygotowywaną inwestycją. Tutaj musi przygotować m.in. studium wykonalności inwestycji, przeprowadzić due diligence nieruchomości, przygotować dokumentację prawną, uzyskać warunki dotyczące projektowania, wybrać projektanta, oszacować budżet i zastanowić się nad finansowaniem.

Na etapie projektowania inwestycji obowiązkiem inwestora jest przekazanie projektantowi swoich oczekiwań odnośnie planowanej budowy, w tym m.in. jej skali, charakteru, programu funkcjonalnego i technologicznego oraz przewidywanego budżetu. Jednym zdaniem jest to ścisła współpraca z projektantem.

Na tym etapie inwestor powinien również określić sposób wyłonienia wykonawców, oszacować koszty, zatrudnić niezbędnych konsultantów i sporządzić szczegółowy plan działania.

Kolejny etap, czyli etap realizacji inwestycji, inwestor rozpoczyna od uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie, w celu prawidłowej realizacji inwestycji, ustala jak będą przebiegały spotkania z wykonawcami, projektantem oraz konsultantami technicznymi. Bardzo ważne jest aby inwestor zorganizował sprawny przepływ dokumentacji na budowę oraz proces realizacji robót, w tym sposób akceptowania wykonanych robót, dokumentacji i płatności.

Po zakończeniu robót budowlanych zaczyna się etap przekazania inwestycji do eksploatacji. Pozostaje tutaj wiele czynności, które należy wykonać, aby można było uznać, że inwestycja została zakończona. Przede wszystkim inwestor musi się postarać o przeprowadzenie odbioru końcowego, przygotowanie rozliczenia z generalnym wykonawcą czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Projektant

Rolę projektanta w procesie inwestycyjno-budowlanych również możemy podzielić na etapy.

Etap projektowania inwestycji  jest poprzedzony analizą wielu koncepcji, projektów budowlanych oraz informacji uzyskanych od inwestora.

Należy zaznaczyć, że projekt budowlany przygotowany przez projektanta zawiera nie tylko projekt architektoniczno-budowlany ale również projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Pamiętaj, że projekt budowlany określa jak gotowy obiekt ma wyglądać. Natomiast to jak dojść do celu jakim jest gotowy obiekt jest wyszczególnione w projekcie wykonawczym (tj. w jaki sposób wybudować obiekt, który został opisany w projekcie budowlanym.

Na etapie realizacji inwestycji rola projektanta sprowadza się głównie do wykonania detali architektonicznych i elementów wykończenia. Wcześniejsze opracowanie tych elementów, czyli w chwili uzyskiwania pozwolenia na budowę, jest zbędne.

Wykonawca

Prawa i obowiązki wykonawcy są uregulowane w Kodeksie cywilnym w przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane.

Generalnie rzecz ujmując w umowie tej strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub poprzez podwykonawców.

W tym miejscu nie można pominąć roli kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za zrealizowanie obiektu zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej.

Zwróć uwagę, że na wykonawcy ciążą również obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jak również obowiązki w zakresie zapewnienia jakości.

 

 

Pamiętaj, że powyższy podział uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz etapów inwestycji jest podziałem nieformalnym i zastosowałam go na potrzeby niniejszego opracowania.

Jeżeli znajdujesz się na etapie planowania inwestycji i chcesz dowiedzieć się po co Ci due dilligence nieruchomości oraz od jakich problemów może Cię uchronić, przeczytaj ten wpis.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 667 231 839e-mail: ewa.habuda@eu-lfs.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez L F S Adwokaci Radcowie Prawni Sobolak i Partnerzy Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest ML F S Adwokaci Radcowie Prawni Sobolak i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ewa.habuda@eu-lfs.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: